Éves közgyűlés (EN)

of Kverneland ASA will take  place on 19 May 2011

Please note that the annual Shareholder Meeting of Kverneland ASA will take place on 19 May 2011. Notice of the Shareholder Meeting, Recommendations of the Nomination Committee and the Annual Report 2010 are available as pdf-files via these links:

  • Notice of the Shareholder Meeting
  • Recommendations of the Nomination Committee
  • Annual Report 2010

Til orientering vil Kverneland ASA avholde sin generalforsamling den 19. mai 2011. Innkalling til generalforsamlingen, Valgkomiteens innstilling og årsrapport 2010 er tilgjengelig via disse linkene:

  • Innkalling til generalforsamlingen
  • Valgkomiteens innstilling
  • Årsrapport 2010